Ulotki jako skuteczna forma reklamy

Obecnie wszyscy korzystamy z internetu jako głównego źródła wszelkich informacji. Z niego czerpiemy wiedzę o wydarzeniach w polityce, aktualnościach sportowych, trendach w modzie czy chociażby najnowszych promocjach w pobliskim hipermarkecie. Wobec tak szerokiego dostępu do internetu przedsiębiorcy często tym kanałem próbują dotrzeć do potencjalnych klientów ze swoją ofertą. Czy ich wybór jest słuszny?

Niestety kampanie reklamowe prowadzone online wiążą się z ogromnymi kosztami ponoszonymi na szczegółową analizę projektu i formę jego realizacji, które nie zawsze gwarantują skuteczność. Dlatego też ulotki jako forma dotarcia do klienta cieszą się niezwykłą popularnością.

Niekwestionowaną zaletą ulotki jest jej relatywnie niski koszt produkcji i dystrybucji w porównaniu z innymi formami komunikacji marketingowej. Ponadto ulotka może przekazać więcej treści niż chociażby reklama telewizyjna. Do tego należy pamiętać, że bardzo łatwo dostosować ją do aktualnej sytuacji ofertowej.

Przygotowując ofertę reklamową w postaci ulotki należy pamiętać o zasadniczej kwestii. Przede wszystkim ulotka powinna przyciągać wzrok. Warto więc w fazie projektowej w sposób przemyślany opracować jej szatę graficzną. Wszakże liczy się pierwsze wrażenie, jakie na naszym potencjalnym kliencie zrobi wręczony mu kawałek papieru z naszą ofertą.

Oprócz odpowiedniego przygotowania projektu ulotki należy odpowiednio opracować strategię kolportażu ulotek zwłaszcza w dużym mieście, gdzie konkurencja jest olbrzymia. I tak na przykład roznoszenie ulotek w Warszawie można zlecić przy ruchliwych ciągach pieszych bądź dystrybuowanie ich bezpośrednio do skrzynek pocztowych konsumentów. Musimy dokładnie określić gdzie i jak chcemy pozyskiwać klientów. Przedsiębiorca oferujący swoje usługi lokalnie wybierze inną formę kolportażu niż przedsiębiorca działający na teranie całego kraju.